Minőség-Szakértelem


e építési napló

Az építés kivitelezés egyik legfontosabb dokumentuma az építési napló. Abban kerül rögzítésre a az épület megvalósításának minden részlete, és körülményei, és egyik alapvető eszköze a folyamat résztvevői közti információ cserének. Perdöntő szerepe lehet egy utólagos jogi vitában.  A 2012 évben megjelent módosító rendeletek alapján az építési napló vezetése is alapjaiban lett újra szabályozva, a változások 2013 július 01-től lépnek életbe. A változás legfontosabb része, hogy bevezetik a központi tárhelyen tárolt, elektronikusan vezetett e-naplót. Ebből a témakörből gyűjtöttünk ki néhány fontosabb tudnivalót. A teljes körű tájékozottsághoz természetesen a vonatkozó rendelet (módosított 191/2009 (IX. 15.) korm rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről)  alapos áttanulmányozása szükséges.

Tehát az e-napló:

 • használata kötelező
  • Az e-napló használati kötelezettség 2013. július 01-től él.
  • A 2013. július 1-jét megelőzően megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység esetén a vállalkozó kivitelezőnek 2014. január 1-jéig van lehetősége az e rendeletnek a 2013. július 1-jét megelőző, az építési napló vezetésére vonatkozó előírásai szerint teljesíteni az építési napló – vezetési kötelezettségét
 • Az e-naplót az engedély kiadásával egyidejűleg, az engedélyező hatóság helyezi készenlétbe, és biztosít egyszeri hozzáférésre jogosító (tehát módosítandó) jelszót az építtetőnek
 • Az építtető építtető saját megbízottai számára szintén egyszeri hozzáférésre jogosító jelszóval teszi lehetővé a belépést
 • Az e-főnapló az alvállalkozók számára e-alnaplót is tartalmazhat
 • A napló vezetése a vállalkozó feladata
 • A napi bejegyzést közvetlenül az internetes e-naplóba, vagy az e-napló alkalmazás futtatására alkalmas számítástechnikai eszközre kell rögzíteni, utóbbi esetben gondoskodni kell róla, hogy a bejegyzés az internetes alkalmazásban is 3 napon belül rögzítésre kerüljön
 • Az építési napló vezetésére kötelezett … kérésre hozzáférést biztosít az e-főnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.
 • A rendelet szabályozza, hogy ki tekinthet bele az e-naplóba:
  • lezárásig
   • a közvetlen érintetteken kívül pl: építésfelügyeleti, és egyéb hatóságok
  • időkotlát nélkül pl:
   • építtető
   • építésügyi hatóság
   • NAV
 • A napi bejegyzéseket az alkalmazás a következő napon automatikusan lezárja
 • A készre jelentés, teljesítés igazolás (mennyiségi, és minőségi) szintén az elektronikus rendszerben, e-teljesítésigazolás formájában történik.
  • A teljesítés igazolás részeként a műszaki ellenőr rögzíti az igazolt, számlázható díjazást
 • A műszaki átadás – átvételt e-jegyzőkönyvben rögzítik

A leírt változásokat átgondolva, és az építéskivitelezési, valamint az eljárási rendelet változásaival összevetve látható, hogy növekszik az építési napló jelentősége, csökken a szabályok kijátszásának lehetősége.